Verwarmen

⊗ Elektrisch verwarmen

Geen 10% van de bevolking verwarmt met elektrische verwarming. Het heeft nu eenmaal de reputatie duurder te zijn. Als men alleen de duurdere netto verbruiksprijs in overweging neemt is dit begrijpelijk. Elektriciteit is duurder in verbruik dan stookolie- of aardgasverwarming. Maar hoe zit dat met het totale kostenplaatje? En wat zijn de grote voordelen?

De toevoer en kostprijs zijn constant bij elektriciteit. Dit in tegenstelling tot aardas en aardolie die meer onderhevig zijn aan schommelingen. Conflicten in het Middenoosten en de economische groei in het Verre oosten beïnvloeden de petroleumprijs. Russische burenruzies bemoeilijken meermaals de doorvoer van aardgas.

Men kan de daltarieven optimaal benutten door aangepaste apparaten. Accumulatiekachels laden hun elektriciteit (energie) in de dalperiodes op om ze op elk gewenst moment te kunnen gebruiken.

Bij elektrische verwarming is er een lage investeringskost. De technische installatie en toestellen goedkoper en veel gemakkelijker om te plaatsen. Bovendien is er in tegenstelling tot aardolie of (aard-)gas hebt u géén opslagtank, géén schouw en géén stookkamer nodig. In de woning zelf is geen ingewikkeld buizensysteem nodig om alle apparaten te verbinden. Met elektrische verwarming bespaart u niet alleen geld maar ook veel plaats.

De lage onderhoudskosten en lange levensduur zijn een grote troef van de elektrische verwarming. Het onderhoud is tot een minimum beperkt en kan eenvoudig zelf. Er is geen stookolieketel jaarlijks moet gecontroleerd worden of schoorsteen die moet gereinigd worden. Geen tanks die moet gekeurd worden.

Qua comfort en gebruiksgemak heeft elektrische verwarming het voordeel dat elk toestel apart regelbaar is en de apparaten voor een snelle opwarming zorgen. De installatie is gemakkelijk te bedienen. Vooral handig tijdens tussenseizoen bij een plotse opstoot van koud weer.

Elektriciteit is milieuvriendelijk. Voor de eindverbruiker is ze veilig en zeker zonder de minste uitstoot van vervuiling. Een belangrijk deel van onze elektriciteit verkrijgen we nog steeds via kern- of steenkoolcentrales. Toekomstgericht worden deze afgebouwd ten voordele van alternatieve en duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, waterkrachtcentrales en windmolenparken… Milieuvriendelijkheid zal in de toekomst aan belang winnen voor het bepalen van de kostprijs. De Kyoto-norm en de eindigheid van fossiele brandstoffen en hun gevolgen voor de opwarming van de aarde blijven niet zonder gevolg voor hun prijs.

Met een goed bouwconcept, een degelijke isolatie, een correcte rendementsberekening en perfecte plaatsing is het rendement van elektrische verwarming optimaal. Als men dan alle kosten inrekent is elektrisch verwarmen niet duurder dan andere warmtebronnen.

⊗ Welke verwarming?

Er zijn verschillende mogelijkheden en toepassingen die de keuze van uw verwarming zullen of kunnen bepalen. U hebt de keuze uit directe verwarming, accumulatieverwarming, vloerverwarming. Directe elektrische verwarming is het goedkoopst en comfortabelst, maar is af te raden als hoofdverwarming, omwille van het hoge verbruik. Indirecte elektrische verwarming: goedkoper, maar minder comfortabel omdat je warmte niet meer kan sturen overdag

Directe elektrische verwarming

Bij directe elektrische verwarming wordt de elektriciteit rechtstreeks in warmte omgezet. Door de elektrische spanning (elektrische stroom) worden er een weerstand warm. Stralingstoestellen geven onmiddellijk bij het inschakelen die warmte rechtstreeks af via straling.
De aankoopprijs van een direct verwarmingstoestel is betrekkelijk laag en ze zijn onderhoudsvrij. In combinatie met een aansluiting op het tweevoudige uurtarief kunnen de verbruikerskosten binnen de perken blijven. Omwille van dat verbruik zijn ze toch af te raden als hoofdverwarming. Directe verwarmingstoestellen warmen (de ruimte) heel snel op en zijn dus ideaal als aanvullende verwarming in het tussenseizoen of voor minder vaak en onregelmatig gebruikte ruimten zoals een logeerkamer, extra badkamer of studentenkamer. Ze beschikken over een eigen, individuele thermostaat en warmteregeling waardoor de temperatuur nauwkeurig en soepel per kamer regelbaar is. In combinatie met een eenvoudige schakelklok kan het toestel automatisch, en op het gewenste ogenblik, in werking gesteld worden.

Convectoren zijn de bekendste stralingstoestellen en werken volgen het principe van de warme luchtstroom (convectie). De weerstand geeft warmte af aan de omgevingslucht in het toestel. Die opgewarmde lucht stijgt en verlaat de convector langs de bovenkant. Onderaan word verse koudere lucht aangezogen om te verwarmen.

Er zijn verschillende types van convectoren in diverse combinatievormen al naargelang hun toepassing. De wandconvector is het type dat het frequents gebruikt als hoofdverwarming. Ze kunnen gemakkelijk onder het raam gemonteerd worden. De mobiele convector kan (als uw elektriciteitsleidingen hierop berekend zijn!) onmiddellijk met een stekker aangesloten worden en is ideaal als bijverwarming. Bij de ventilo- of blaasconvector versnelt een ventilator de convectieluchtstroom. Hierdoor kan men zeer snel een lokaal verwarmen. Een anti-vorst-convector waakt er over dat de temperatuur in een ruimte nooit onder 5 graden zakt. Handig om in losstaande garages of schuurtjes nutleidingen tegen vorst te beschermen.

Verder zijn er natuurlijk ook nog speciale verwarmingsmethoden zoals: infraroodstralers, kwartsstralers, warme luchtgordijnen, aerothermen, warme luchtblazers en vloeraccumulatieverwarming door verwarmingskabels of verwarmingsmatten. Als de weerstanden in de vloer of in het plafond zijn verwerkt, spreken we over vloer- of plafondverwarming. Deze stralingswarmte op lage temperatuur wordt op het einde van de tekst besproken.

Accumulatieverwarming

Het werkingsprincipe van accumulatieverwarming is vergelijkbaar met dat van de “bouillotte” of warmwaterkruik. Elektrische accumulatie stapelt energie op in de kern van warmtehoudende stenen wanneer het tarief goedkoop (‘s nacht) is, om ze later op het gewenste ogenblik (overdag) terug te kunnen gebruiken.

Deze accumulatiekachels zijn duurder in aankoop dan directe elektrische verwarming. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door het lagere verbruik dat bovendien gekoppeld is aan een gunstig tarief. Voor elk interieur is er ruim assortiment met zowel compacte, wand- of vloer toepassingen en er is keuze uit verschillende systemen.

De spaarkachels krijgt hun voeding via een afzonderlijke teller voor uitsluitend daltarief. Tenzij men optioneel een dagweerstand laat plaatsen, werken (=opladen) ze slechts ’s nachts of in het weekend. Bij statische spaarkachels wordt de warmte via natuurlijke straling en convectie afgegeven. De toestellen zijn zeer bedrijfszeker en staan garant voor een geleidelijke warmteafgifte. Bij een dynamische spaarkachel zuigt een ventilator de lucht aan uit de kamer, stuurt die door de warme kachelkern en blaast de opgewarmde lucht terug de kamer in. Een kamerthermostaat zorgt ervoor dat de ventilator werkt zodra de kamertemperatuur te laag is. Deze toestellen hebben meestal ook een ingebouwde rechtstreekse verwarmingsweerstand die onafhankelijk van het accumulatiesysteem werkt. Bij plotse temperatuurdalingen buiten kan het lokaal nog snel opwarmen volgens het principe van de directe.

Ecokachels krijgen hun voeding van de gemeenschappelijke teller voor het totale verbruik in de woning. Hiervoor is er een speciale teller met drievoudig uurtarief voorzien. De kachels zijn aangesloten op een afzonderlijke kring die tijdens spitsperiodes automatisch buiten werking gezet wordt. Daarbij is het gebruik van een oplaadsturing verplicht. Deze zorgt dat er bij voorrang ’s nachts geladen wordt en laadt overdag enkel op indien nodig omwille van de te lage buitentemperatuur.

Het instellen voor het opslaan van warmte kan in principe zowel manueel als automatisch. Ieder toestel heeft zijn eigen warmteregeling. Voor een optimale kamertemperatuur worden de accumulatiekachels nog bij op een kamerthermostaat aangesloten. De inertie van accumulatie is het grootste nadeel. Bij plotse temperatuurstijgingen kan de warmteafgifte overdag niet uitgeschakeld worden. Op de buitenmuur wordt een sensor geplaatst om de buitentemperatuur te meten. In de oplaadsturing wordt de informatie over binnen- en buitentemperatuur verwerkt. Rekening houdend met de tariefsituatie wordt het ideale oplaadniveau bepaald. Dit moet nauwkeurig afgeregeld worden maar eens de temperatuur is ingesteld moet er niet naar omgekeken worden.

Elektrische vloerverwarming

Elektrische of statische vloerverwarming functioneert op gelijkaardige wijze als accumulatieverwarming. Voor de plaatsing moet men eerst vloerisolatie voorzien, om te vermijden dat de warmte ongewild verloren gaat naar de onderliggende verdiepingen. Op deze isolatielaag worden dan verwarmingsweerstanden aangebracht in de vorm van kabels of matten. Over deze weerstanden die de stralingswarmte zullen afgeven komt een speciale betonlaag, die dienst doet als accumulerende kern.

Omwille van de bijzonder gelijkmatige warmtespreiding over de hele leefruimte spreekt men van stralingswarmte op lage temperatuur. Die vrijgekomen warmte bestaat voor meer dan 60% uit stralingswarmte. Deze warmte geeft niet alleen hetzelfde comfortabel gevoel van het voorjaarszonnetje dat binnenschijnt, deze lagere comforttemperatuur betekent ook een energiebesparing tot 15% ten opzichte van klassieke radiatorverwarming. Bij stralingswarmte krijgt men immers hetzelfde warmtegevoel als de temperatuur 2 tot 3 graden lager is: 18° voelt aan als 20°.

De inertie bij plotse temperatuurstijgingen of dalingen is net zoals bij andere vormen van accumulatie verwarming het grootste nadeel van vloerverwarming. Dit heeft niets te maken met het vermogen van de vloer om de woning te verwarmen. Wel met de snelheid waarmee de vloer opwarmt. Net zoals bij accumulatiekachels moeten kamerthermostaat en buitenvoeler in de oplaadsturing goed op elkaar afgestemd moeten worden. Eenmaal de ingestelde temperatuur is bereikt, heb je slechts een kwart van het totale vermogen nodig om de temperatuur op het gewenste niveau te houden. Vloerverwarming kan zowel voor stenen vloeren, laminaat, linoleum, als onder losse vloerkleden.

Maar vloerverwarming heeft vooral voordelen. De onzichtbare installatie is heel duurzaam, vergt geen onderhoud en werkt compleet geruisloos. Vanuit esthetisch oogpunt zijn er zijn geen ontsierende radiatoren maar bovendien moet er ook geen plaats voorzien worden voor schoorsteen, stookketel….. Voor mensen met allergie voor huisstofmijt is vloerverwarming zeer geschikt daar er geen stofvorming optreed. En wat dacht u van nooit meer koude voeten?

Top