Ventilatie

Ventilatie, geen luxe en bovendien voortaan verplicht.

Ventilatie staat in de kijker. We willen overal zuivere en verse lucht in onze leefruimtes hebben. Niet alleen in de horeca is bijvoorbeeld afzuiging (vooral voor de rook) aan heel wat regelgeving onderhevig. Ook voor de particulier woning is er een regelgeving.

⊗ Waarom ventileren

Sinds 1 januari 2007 is de regelgeving voor Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) volledig van kracht. Bouwwerven zullen vanaf dan controleurs over de vloer krijgen. Wie de strenge norm niet haalt, betaalt hoge boetes, ook indien slechts één onderdeel de norm niet haalt.

Door de energieprestatieregelgeving van 2006 moeten onze woningen afdoende geisoleerd wordenen. Voortaan mag het globale E-peil van de woning niet hoger zijn dan 100. De huiseigenaar bepaalt daarbij zelf in welke mate hij ingrijpt op de afzonderlijke factoren (verwarmingsbronnen, isolatie, beglazing, verlichting….) die het E-peil bepalen. Een minder energiezuinige voorbeeld is de beglazing compenseren door extra te verwarmen.

Een ver doorgedreven isolatie kan de aanvoer van verse lucht en de afvoer van verontreinigde lucht bemoeilijken en zodoende gezondheidsproblemen bij de bewoners veroorzaken. Vochtige en verontreinigde lucht kunnen aanleiding zijn tot hoofdpijn, ademhalingsstoornissen en zelfs bepaalde allergieën aanwakkeren. Koolstofmonoxydevergiftiging omwille van slechte ventilatie is een potentieel veiligheidsrisico. Tenslotte is onvoldoende ventilatie ook een risico voor de woning zelf door condens- en schimmelvorming op meubels en interieurbekleding.

De Belgische ventilatienorm (NBN D50-001) uit 1991 heeft nu wettelijke proporties. Bij elke nieuwe woning moet voortaan een dossier gevoegd worden hoe de wettelijk vooziene ventilatie gerealiseerd is. Per m² vloeroppervlakte moet er per uur een aanvoer van 3,6 m³ verse lucht zijn. Bovendien moet de toevoer voorzien worden in de droge ruimtes en moet de afvoer via de natte ruimtes gebeuren. Door te werken van arme naar koude lokalen (warme lucht voel je niet) ontstaat er geen tochtgevoel.

⊗ Hoe ventileren?

De wetgeving bepaalt niet hoe men moet ventileren om aan de minimumnorm te komen. Als men bij het ontwerp van een woning voldoende rekening houdt met de constructieventilatie is een systeem van natuurlijk gecontroleerde ventilatie is nog steeds mogelijk. Anders is men, zoals vaak het geval is bij renovaties en verbouwingen is, op een mechanisch ventilatiesysteem aangewezen.

⊗ Constructieventilatie

Bij nieuwbouw zal in de constructie-elementen van de woning moet rekening gehouden worden met de ventilatienorm. Bij het buitenmetselwerk zorgt de geventileerde spouwmuur voor luchtruimte tussen isolatiemateriaal en gevelstenen. Stootvoegen of stootvoegventilatieroosters ondersteunen de ventilerende werking van de spouw. Kelders kunnen eenvoudig met aangepaste kelderramen verlucht worden en voor kruipkelders bestaan er Riolerings-T-stukken met rooster en vloer-ventilatiekokers. Ook daken zijn van de nodige ventialtie voorzien al stelt het WTCB beter is om hellende daken niet te ventileren.

⊗ Natuurlijke ventilatie (systeem A)

In elke woning kan men voor een natuurlijke ventilatie zorgen door ramen en deuren open te zetten. Bij de juiste buitentemperaturen is dit zelf heel aangenaam. Maar erg efficiënt is dit niet. Men heeft er immers geen controle. Het debiet is afhankelijk van het aantal deur/raamopeningen, de constructie van de woonst en het buitenklimaat. In de winter weegt dit op het energieverbruik. Bovendien is het onveilig en brengt het ongemakken zoals binnendringende insecten met zich mee.

Ter ondersteuning van deze ventilatie zijn er verschillende soorten metalen en kunststof roosters die in de deuren of ramen geïntegreerd kunnen worden. Alleen door deze roosters correct te gebruiken doen ze hun werk. Ook bij kouder weer moeten de kleppen open blijven. Ze zijn er immers om de luchtgesteldheid te regelen en niet de temperatuur. De betere roosters zijn thermisch onderbroken om warmteverlies te beperken. De geavanceerde zelfregelende roosters openen en sluiten zichzelf onder invloed van weersomstandigheden.

⊗ Mechanische ventilatie (systeem B, C, C+, D & D+)

Mechanische ventilatie gebeurt door de tussenkomst van een mechanische aangedreven toestel. De mechanische toevoer van lucht in combinatie met een natuurlijke luchtafvoer via roosters (systeem B) is minder aangewezen. De afvoer van de verontreinigde lucht is niet echt efficiënt. Systeem C combineert de natuurlijke aanvoer van verse lucht via ventilatieroosters met een instelbare mechanische afvoer van de verontreinigde lucht. Het is gekend van de toepassingen in wc’s en douches. Het C+systeem van Renson met de healtbox is energiebesparend. Het systeem C+ geeft 10-12 E-peilpuntenverlaging conform EPB et systeem C+ EVO (Healthbox) geeft 15-17 E-peilpuntenverlaging conform EPB. Het compleetst maar ook duurst is systeem D. Zowel de toevoer van goede lucht als de afvoer van slechte lucht gebeuren mechanisch. Topversies versies kunnen zelf warmte recupereren. Het systeem D+ geeft 18-20 E-peilpuntenverlaging conform EPB.
Ventilatie (systeem met warmte recuperatie)

Het grote voordeel van deze mechanische ventilatie is hun efficiëntie daar het mogelijk is om de hoeveelheid aan- en afgevoerde lucht te regelen. Dit geeft een behaaglijkere atmosfeer. Nadeel is dat deze toestellen zelf energie verbruiken en aanleiding kunnen geven tot een verhoging van de stookkosten. Men mag niet vergeten de filters regelmatig leeg te maken om het systeem doelmatig te laten functioneren. Alleen als een mechanisch ventilatieproject doordacht uitgewerkt is kan het tot een goed resultaat leiden. Bereken op voorhand hoe groot het volume lucht is dat moet afgezogen te worden. Kies daarvoor de juiste installatie. Het plaatsen van het juiste type airco volstaat soms.

Wij helpen u graag bij uw project

Top