Renovatie

Steeds meer mensen kiezen voor renovatie of verbouwing. Het gebrek aan beschikbare bouwgronden en de fel gestegen prijzen spelen zeker een rol. Bovendien is wonen in de stad terug in. Die huizen van vroeger hebben echt wel charme !

⊗ Laat uw installatie eens controleren door een vakman

Vanaf 1 juli 2007 is de keuring van de elektrische installatie verplicht bij de verkoop van woningen gebouwd voor 1981, het jaar dat het AREI van kracht is. Het controleverslag dat de verkoper aan de notaris moet bezorgen om het huis te kunnen verkopen mag zowel negatief als positief mag zijn. Woningen met een onveilige elektrische installatie kunnen van eigenaar veranderen.

Wie voortaan een bestaande woning koopt krijgt een attest met daarop alle gebreken. Men zal minder snel voor verassingen komen te staan. Ook al zijn alle gebreken mooi opgelijst, kent u de werkelijke risico’s ervan? Uw elektrische installatie is dan technisch wel in orde, maar is ze ook berekend op uw leefgewoonte? Op de stopcontacten, de schakelaars en de bedrading van een oud huis zijn misschien geen aanmerkingen, maar intussen zijn we wel een massa elektrocomfort als vanzelfsprekend gaan beschouwen.

Verder blijven ook woning gebouwd voor 1981 en waarvoor nooit een uitbreiding en verzwaring werd aangevraagd buiten schot als ze nog nooit van eigenaar veranderden.Ondertussen kwamen er allerhande huishoudtoestellen bij zoals ijskast, diepvriezer, vaatwas, droogkast, wasmachine, microgolfoven, computers en andere… Kan dit allemaal probleemloos met een verdeelblok tussen geschakeld worden?

⊗ Gebreken bij oude Installaties

Dit is het hart van de elektrische installatie, maar vaak heeft men te maken met een onveilige verdeelkast uit zwarte kunststof die onvoldoende afgesloten is. De aansluitingen en verbindingen zijn vaak onvoldoende beschermd. Oude zekeringkasten zijn een gevaar en moeten zo snel mogelijk vervangen door gesloten, veilige verdeelkast.

In oude verdeelkasten treft men vaak ook onaangepaste zekeringen aan. De doorlaatstroom van bestaande smeltveiligheden of automaten is te hoog voor bestaande draadgeleiders. Deze beveiliging moet aangepast worden aan de doorsnede van de draden.
Smeltveiligheden mogen nooit gerepareerd worden maar wel nog steeds vervangen worden door een nieuwe. Vervangen door automaten is aanbevolen.

Door het ontbreken van een differentieelschakelaar of een verliesstroomschakelaar is er geen beveiliging die voorkomt dat bij stroomverlies metalen onderdelen van de toestellen onder spanning komen te staan. Als dit zich voordoet wordt de elektrische installatie onmiddellijk buiten werking gesteld. Deze schakelaar is evenwel alleen doelmatig als er goede aarding en aardverbinding voorhanden is.

Oudere huizen hebben geen aardingslus. Als alternatief hiervoor kan men een aardings pin in de grond slagen. Via een koperen geleider die we de aardleiding noemen wordt deze verbonden met schakelbord. Deze geelgroene geleider is alleen zinvol als er elektrische toestellen, in het bijzonder deze met een metalen omhulsel (bv. ijskast) er op aangesloten zijn.

Stopkontakten zonder aardings(pin) of waarvan de leidingen niet zijn aangesloten op de aardingslus zijn een potentieel gevaar voor elektrocutie. Ze worden best zo snel mogelijke vervangen. Kijk ook na over er geen beschadigde schakelaars en slecht verbonden lichtpunten aansluitklemmen zijn en vervang of herstel ze onmiddellijk.

De oude kabels en leidingen hebben vaak een kleinere doorsnede (-1 mm2) en zitten vaak niet vast genoeg en de aansluitklem waardoor ze verhit raken. Door een te lichte bedrading springen de zekeringen. Als men deze vervangt door zwaardere warmt de bedrading op met brandgevaar tot gevolg. Ze worden dan ook best vervangen door draden van minimum 1,5 mm2 voor verlichting en minstens 2,5 mm2 voor stopcontacten. Héél belangrijk is dat alles goed verdeeld wordt over de verschillende automaten (kringen), zodat er géén overbelasting op een kabel kan ontstaan. Ook het afbrokkelen van de isolatie van de draden verhoogt het brandgevaar.

⊗ Verbouwingsplannen? Grijp uw kans!

Een renovatie of verbouwing zin een ideale gelegenheid om ook uw elektrische installatie van een upgrade voor de toekomst te voorzien. Er zijn tal van efficiënte renovatie-oplossingen mogelijk zonder dat er veel breekwerken uit te voeren. Het uitbreiden van de betaande elektriciteitsinfrastructuur is intussen aan een strenge regelgeving onderworpen. Wij zorgen voor een grondige studie en maken samen met u een renovatieplan voor uw elektriciteit volgens de wettelijke reglementeringen.

⊗ De bestaande elektrische installatie aanpassen

Verzwaring van het aansluitvermogen
In heel wat oudere woningen volstaat de bestaande elektrische installatie niet meer voor alle toestellen. Met een verzwaring van eenfasige (220 V) naar driefasige aansluiting (380 V) kan dit verholpen worden. De elektriciteitsverdeler voert deze aanpassing bij woningen die van voor 1 oktober 1981 dateren slechts uit nadat de installatie gekeurd is door een erkende keuringsorganisme. Op het attest van dit controleorganisme staan alle gebreken die werden vastgesteld. Deze moeten binnen het jaar hersteld worden want na één jaar volgt automatisch een herkeuring door het organisme.

Uitbreiden van een bestaande elektrische installatie
Elke uitbreiding aan een bestaande installatie die gerealiseerd werd na 1 oktober 1981, bijvoorbeeld het toevoegen van een stroomkring, moet voldoen aan AREI. Dit betekent dat er een situatieschema en een eendraadsschema moet opgesteld worden ten behoeve van een erkend controleorganisme dat elke uitgebreide installatie moet gekeuren. Inbreuken die daarbij vastgesteld worden moeten zo snel mogelijk verholpen worden. Na 25 jaar is een nieuwe controle door een erkend keuringsorganisme verplicht. Dit is belangrijk, want in geval van brand zou de verzekeraar zich terug kunnen trekken door te argumenteren dat de klant niet kan bewijzen dat alle aansluitingen in orde waren.

Ook belangrijk is dat de bestaande elektrische borden worden onderhouden, en erg verouderde borden vervangen worden door nieuwe. Al deze zaken zijn belangrijk voor de veiligheid, want héél wat branden ontstaan in oude en slecht onderhouden elektrische borden.

Top