Nieuwbouw

Bij elk nieuwbouw project zijn de elektrische voorzieningen al vroeg aan de orde. Voor alle elektriciteitswerken staan we je graag bij. Van bij het prille begin tot aan de keuring van de installatie gidsen we je feilloos doorheen het ganse bouwtraject.

⊗ De voorlopige aansluiting

Om de vaklui op de werf van elektrische stroom te voorzien wordt een werfkast geplaatst. Deze vergrendelbare kast bevat een meter met aansluitkabel. Tenzij dit met de aannemer anders is overeengekomen zorgt de bouwheer hiervoor. In de handel bestaan volledig ingerichte werfkasten. Huren is ook mogelijk.

Voor men van de elektriciteitsmaatschappij een tijdelijke of voorlopige aansluiting krijgt, moet de werfinstallatie gekeurd worden of deze voldoet aan het AREI. Als je via de buren elektriciteit krijgt maak dan vooraf goede afspraken over gebruik en het verbruik.

⊗ De aardleiding

De aarding, het uistulpende punt met het geelgroene kabeltje in de stopcontacten, leidt foutstroom (lekstroom) naar aarde zodat men bij het gebruik van een defect apparaat geen elektrische schok krijgt. De aardlus wordt al bij aanvang van de funderingswerken geplaatst. Deze massieve geleider van 35 mm2 is van blank of verlood koper en loopt onder de volledige buitenomtrek van de buitenmuur. Hij dient vooraf met aarde bedekt te worden zodat er geen verbinding is met de funderingen. De beide uiteinden worden aangesloten op aansluitklem. De verplichte aardingsonderbreker die hierop later aangesloten wordt zorgt ervoor dat aardingsweerstand te allen tijde gemeten kan worden.

⊗ Uit- en afteken van de installatie

Voor men kan overgaan tot de realisatie van de elektrische infrastructuur moet men beschikken over een elektrisch plan. Op een kopie van het grondplan van de woning wordt een situatieschema opgesteld dat weergeeft geeft met behulp van conventionele symbolen weer waar zich welk type stopcontacten en lichtpunten bevinden. Op het bijhorende eendraadschema wordt de verdeling van de stroombanen weergegeven d.m.v. een reeks conventionele symbolen. Deze documenten heeft u niet alleen nodig om de leidingen in de ruwbouw uit te tekenen. U moet deze later bij de keuring van de installatie kunnen voorleggen.

Uit een goed doordachte en voldoende gedetailleerde planning van de elektrische comfortinstallatie haalt men later het maximale rendement. Een voorafgaande lichtstudie garandeert dat elke ruimte optimaal verlicht is. Vergewis er u van dat er in geen enkele kamer een lichtpunt, stopcontact of netwerkkabel ontbreekt en wees daarbij vooruitziend op mogelijke toekomstige situaties. Een beetje te veel vooraf is minder ingrijpend op het budget dan het achteraf toevoegen van een vergeten kabel of aansluitpunt.

Naast de uitwerking van het traditionele elektrisch basiscomfort moeten ook de uitvoeringsplannen opgenomen worden voor specifieke projecten (die op andere plaatsen in deze site besproken worden) zoals: domotica, veiligheid, elektrische verwarming… De netwerkbekabelingen voor audio, video, telecommunicatie, data, signalisatie en sturing worden immers vooraf mee ingewerkt.

⊗ Uitslijpen/hakken en boren van de leidingen

Na het uittekenen van de leidingen op de ruwbouw start men met het uitslijpen en uithakken van de groeven voor de leidingen. De dozen voor schakelaars en stopcontacten worden geboord samen met de gaten voor inbouwspots en doorvoerkanalen van kabels. Het inwerken in het metselwerk van grotere elementen, zoals de meterkast en het verdeelbord, bespreekt men best vooraf met architect of aannemer.

Bij deze heel stoffige karwei moet men met de nodige omzichtigheid werken. Door het gebruik van aangepast materiaal komen de ruwbouw en de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang. ERP beschikt over alle apparatuur om deze activiteiten met zorg en precisie te volbrengen.

⊗ Plaatsen en bekabelen van alle leidingen/aftakdozen

Het functioneren van een elektrische installatie wordt in hoge mate bepaald door kwaliteit van de bekabeling tussen signaal of energiebron en het eindtoestel. De keuze van het juiste kabeltype, het gevolgde traject en de aansluiting volgens de regels van goed vakmanschap zijn essentieel.

De dikte (kaliber) van de kabel (draad of geleider) moet aangepast zijn aan de stroomsterkte die maximaal kan toegelaten worden op de betrokken stroombaan. Voor gewone verlichting volstaat meestal draad van 1,5 mm² terwijl voor stopcontacten 2,5 mm² aangewezen is. Voor toestellen met hoog vermogen zoals elektrische kookplaten is zelfs 6 mm² vereist.

Voor de bekabeling van netwerken zijn er specifieke materialen als coax, SVV-F2, VVT-F2,xDSL, Cat5 (UTP,FTP…)…

⊗ Een optimale verdeling van de stroombanen

Elektriciteitsnet wordt verdeeld over verschillende stroombanen of kringen die elk beveiligd zijn met een zekeringen die de stroom onderbreekt in het geval van overbelasting of kortsluiting. Deze stoombanen kunnen niet willekeurig samengesteld worden. Om veiligheidsreden moeten ze aan verschillende voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld per kring zijn er maximaal 8 (dubbele) contactdozen toegestaan en als de lichtpunten samen met de contactdozen ondergebracht worden in één stroombaan dan telt elk verlichtingspunt voor een contactdoos. Die verlichting moet over tenminste 2 kringen verdeeld worden. Op plaatsen waar zich meerdere toestellen met een hoog vermogen bevinden (o.a. keukens) volstaat één stroombaan niet…

⊗ De meterkast en de bekabeling van verdeelbord en meterkast

De meterkast is het eindstation van elektriciteitsdistributienet. Via de dikke toevoerkabel (EXVB 4×25 mm) die van de straat langs de sluitsteen binnenkomt ben je met het netwerk verbonden. Deze verzegelde kast is voorzien van een hoofdschakelaar (zekering) die alle elektriciteit kan uitschakelen en registreert nauwgezet je verbruik. De meeste meterkasten hebben een afzonderlijke meter voor respectievelijk het piek(dag)tarief en het dal(nacht)tarief. Als de woning (of zaak) toestellen bevat die veel energie verbruiken is het aangewezen om met drijfkracht te werken (3N400 volt).

Het verdeelbord (ook zekeringsbord) genoemd is het centrum van elektrische installatie en wordt via de toevoerkabel verbonden met de nabijgelegen meterkast. Door zekeringen beschermd tegen overbelasting vertrekken alle stroomkringen naar hun eindbestemming. Goedkope smeltveiligheden zijn na het doorsmelten van de draad stuk. Ze mogen niet hersteld worden en moeten vervangen worden. Automatische zekeringen die na het uitspringen terug ingedrukt kunnen worden zijn niet alleen praktischer en veiliger. De toegelaten nominale stroom (Ampère) per kring is hoger. Alleen bij gebruik van meerpolige zekeringen is het gebruik van huishoudtoetellen toeglaten.

Naast eventuele impulsrelais en transformatoren bevindt zich hier ook de lekstroomschakelaar. Deze verplichte beveiliging tegen elektrocutie en energieverspilling zorgt ervoor dat de installatie bij geringe verlies- of foutstromen (oa. contact met water) afspringt. Afhankelijk van de omvang van de installatie zijn er meerdere van dit soort schakelaars vereist.

Op een goed afgewerkt en logisch gestructureerd zekeringbord raak zelf de grootste leek het noorden niet kwijt. Kleine etiketjes op de zekeringen duiden aan welke lokalen en contactpunten de stroomgroepen voeden.

Voorzie bij uw zekeringkast een veiligheidsverlichting. Als de voedingsspanning wegvalt springt deze automatisch aan. Als na de onderbreking dit licht dooft wordende batterijen terug opgeladen. U kan ook een zaklamp naast de zekeringkast hangen.

⊗ De afwerking met stopkontakten, schakelaars….

Voor een smaakvolle afwerking met schakelaars en stopcontacten die passen bij uw interieurstijl en voor de inplanting van verlichting die uw woning stijl, warmte en gezelligheid geven is er voor elke smaak en budget wat wils. Op onze infopagina treft u een link aan naar de alle gekende producenten en leveranciers. Bezoek hun website, informeer u en maak zelf ongedwongen uw keuze.…U kan zich hierin laten bijstaan door een binnenhuisdesigner of architect. Ook wij staan u desgewenst bij met raad en respecteren daarbij uw keuze. U kan rekenen op een tot in de puntjes verzorgde plaatsing van alle afwerkingselementen.

⊗ De keuring voor definitieve aansluiting op elektriciteitnetwerk

Niemand is verlicht om voor de realisatie van zijn elektriciteitsinfrastructuur beroep te doen op een vakman. Om definitief te kunnen aansluiten op het elektriciteitsnetwerk volstaat het dat deze plaatsing conform het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties is). Voor die voorschriften kan je bij de netwerkbeheerder terecht.

Concreet zal men om een definitieve aansluiting te verkrijgen een elektriciteitsdossier van een woning moeten voorleggen. Dit dossier omvat het eendraadsschema met de verdeling van de stroombanen en het situatieschema dat weergeeft waar in huis zich welk type stopcontacten, lichtpunten,… bevinden. Tenslotte moet het ook een Het Keuringsverslag voorleggen van erkend controle-organisme dat de aansluitingen geplaatst zijn conform het AREI (dat installatie conform AREI gebeurd is).

Op onze deskundigheid kan u bouwen
Als erkend installateur zijn wij vertrouwd met het ontwerpen van kwaliteitsvolle installaties, het maken ethetisch verantwoorde en prijsbewuste materiaalkeuzes, de probleemloze uitvoering, de goedkeuringsdocumenten en finaal de goedkeuring van uw installatie door het keuringsorganisme.

Top