Netwerkbekabeling (Koper)

Bij het grootste deel van de kleine en middelgrootte onderneming is de toegang tot het internet,  het uitwisselen van elektronische mail, het gebruik van digitale telefoons, domotica en toegangscontrole intussen een dagelijkse realiteit. Het goed functioneren van deze communicatiemiddelen vergt een goede gestructureerde netwerkbekabeling die een afdoend, maar ook steeds hoger wordend debiet ondersteunt.

⊗ Gestructureerde bekabelinginfrastructuren

De gestructureerde (of de generische) netwerkbekabeling is niet meer weg te denken uit onze moderne kantooromgeving. In de bouw- of renovatiefase van een project worden op alle mogelijke werkplekken vooraf voldoende kabels en aansluitpunten geïnstalleerd. Zo is zijn bij uitbreidingen of aanpassingen van de werkplekken steeds voldoende aansluitingen en telecommunicatiedragers ter beschikking. Lokalen kunnen soepel ingericht worden met het oog op een optimaal gebruik ervan. De communicatie middelen kunnen zo doelmatig en rendabel aangewend worden in plaats van in functie van de aanwezige bekabeling.

Kiezen voor gestructureerde bekabeling is vooruitzien op de behoeften om:

 • de kosten voor wijzigingen achteraf te minimaliseren

 • het beheer van de bekabeling te vergemakkelijken

 • de duurzaamheid van de installatie te garanderen-

 • de installatie een stuk soepeler te laten verlopen

 • de productiviteit van het lokaal te optimaliseren

Een gestructureerde bekabeling vraagt een integrale aanpak. Een verbinding moet men beschouwen als een geheel dat bestaat uit een terminal, een verbindingssnoer, een outlet, een kabel en een verdeelbord. Elk element levert een onmisbare bijdrage levert tot de globale kwaliteit van de installatie die nooit sterker is dan de zwakste schakel.

⊗ Toekomstgericht bekabeling kiezen

Een bekabelinginfrastructuur wordt voor vele jaren geïnstalleerd. De keuze van een toekomstvaste bekabeling is belangrijk, maar niet evident. De bestanden die we verzenden worden immers steeds groter en we integreren steeds meer IT applicaties in onze netwerken. Omdat een netwerk waardeloos is als de juiste kabel er niet ligt, wordt er ook steeds meer van de verbinding verwacht. De nieuwe ontwikkelingen in de bekabeling gaan met een snel tempo. Zo is op dit ogenblik reeds kabel met een informatie debiet 10 Gbps over koper in productie.  Dit terwijl 1 gig naar de desktop, noch voor koper, noch voor vezel, lang geen standaarden zijn.

Binnen een protocol wordt aangegeven aan welke eisen de bekabeling dient te voldoen om een betrouwbare communicatie te verkrijgen. De specificaties Voor de databekabeling zijn de specificaties omschreven in drie standaarden: de  EN 50173 voor Europa, de ANSI/TIA/EIA-568A vooz Amerika en de internationale ISO/IEC. De bekabeling moet niet alleen de huidige door de organisatie gewenste protocollen ondersteunen maar ook diegene die men redelijkerwijs in de toekomst verwacht te gebruiken.

Voor particulier gebruik en KMO zijn er kabelcategorie 5E en kabelcategorie 6. Cat.5 en cat.6-normen ondersteunen maximaal frequenties van 200MHz, voor cat.5E is dit 250 MHz, voor cat.6 tot 350MHz. Het verschil tussen cat.5E en cat.6 omvat naast de frequentie ook een aantal bijkomend gemeten parameters. Deze frequentie van het signaal, uitgedrukt in MHz, mag men niet verwarren met het in Mbps uitgedrukte informatie debiet.

Op dit ogenblik zijn de meest courante bekabelingtypen:

 • UTP: Unshielded Twisted Pair
  Een eenvoudige en economische niet afgeschermde twisted pair kabel.

  Netwerkbekabeling (Koper), UTP kabel

 • FTP: Foiled Twisted Pair
  Een kabel met een externe bescherming die de 4 paren omgeeft. Dit kan nuttig zijn in elektromagnetisch vervuilde omgevingen (elektrisch en/of magnetische velden, motoren, nabijheid van elektriciteitskabels…
  Netwerkbekabeling (Koper), FTP kabel

Daarnaast komen er steeds nieuwe ander meer specifiek beschermende types zoals bijvoorbeeld de  STP: Shielded Twisted Pair. UTP, FTP of STP zeggen niets over de categorie. Slechts via meetwaarden is de categorie van een kabel certifieerbaar

⊗ Efficiënte plaatsing volgens de regels

Door vooraf een goed scenario uit te werken blijft de werkstoring tijdens de inplanting van een nieuwe netwerkbekabeling in een bedrijf tot het absolute minimum beperkt. Samen met een goede ondersteuning van het personeel bij het terug aankoppelen van de apparatuur kan het rendementsverlies binnen goede banen gehouden worden.

Kabels voor zwakstroomsignalen, die gebruikt worden in de wereld van de telecommunicatie en informatie, moeten soepel liggen. De doorstroming van gegevens verzwakt en vertraagd door kabels die gespannen, gekromd, platgedrukt en gekreukt of gekraakt liggen. Bij iedere beschadiging, aan het isolatiemateriaal, is er verlies van de transmissiekwaliteit.

Bovendien mogen telecommunicatiekabels en sterkstroomgeleiders nooit parallel door dezelfde wandgoot lopen tenzij als er onvoldoende afstand (30cm) tussen is.  Wanneer een elektromagnetisch veld stroom ontwikkelt als gevolg van de capacitieve koppeling tussen geleiders ontstaat bijvoorbeeld crosstalk. In de telefonie kent men dit verschijnsel als een tweede gesprek dat op de achtergrond hoorbaar is maar in feite gebeurt dit ook met data

De outlets zijn afhankelijk van de kabels (UTP of FTP) en spelen een essentiële rol in het prestatievermogen van een gestructureerde bekabeling. De keuze van de juiste kwaliteit en een perfecte montage zijn essentieel voor een goed netwerk.

De werkpost is meestal verbonden met een actieve component die zorgt voor de signaaltransmissie dit is een HUB of switch. Deze regelen de transmissie of verdeling van en naar alle werkposten. In feite is de HUB dus het actieve element dat de informatietransmissie over de fysieke drager beheert. De switch versterkt daarbovenop ook nog eens het signaal dat wordt doorgestuurd.

⊗ Onderhoud en dienst na verkoop

Een uit oog verloren aspect bij de efficiëntie van een netwerk is de dienst na verkoop.  Vaak investeert men in dure netwerkinstallaties en bekabelingen, maar worden ze niet onderhouden of worden er onoordeelkundig aanpassingen verricht door de eindgebruikers van bepaalde toestellen in uw netwerk.  De periodieke routinecontrole door uw vakman kan gecombineerd worden met diverse kleine aanpassingen op uw netwerk. Dit is de beste werkwijze voor een netwerk dat goed en performant blijft functioneren.

⊗ Kwaliteitsgarantie voor 100% rendement uit uw netwerk

Een goed gestructureerde netwerkinstallatie moet volledig volgens de regels van de kunst gebeuren, alleen zó krijg je een optimaal, vlot en correct werkend netwerk. De enige goede oplossing hier is dus: het gebruik van kwalitatief hoogstaand materiaal geplaatst door een gecertificeerde installateur.

Bij de oplevering worden volgende documenten overhandigd.

 • meetrapporten van de bekabeling (koper en glas) op papier.

 • meetrapporten in elektronische vorm op cd-rom.

 • CAD plattegrond tekeningen op papier of in elektronische vorm op cd-rom.

 • garantiebewijs (op de specificaties van de bekabelinginfrastructuur).

Top