Domotica

Als u voor een nieuwbouw of belangrijke verbouwing staat doet u er goed aan om de mogelijkheden van domotica even te bekijken en af te meten tegenover deze van een klassieke basisinstallatie. Met domotica is er heel wat mogelijk in woningen, hotels, bedrijfsgebouwen, enz…

Gun u even de tijd. Lees dit artikel tot op het einde door. Zonder veel toeters, bellen en technisch krachtpatserij verneemt u waar domotica voor staat. Als u na het lezen nog zegt: Domotica? Neen bedankt! Dan is dit een weloverwogen beslissing. Eén die niet op vooroordelen berust. U bespaart zich hiermee later alvast de kwelling: Had ik toch beter niet overwogen…

⊗ Wat is domotica?

Domotica staat voor het automatiseren van de comfortuitrusting in de woning. Met de informatietechnologie worden de gewenste elektrisch bedienbare systemen en toestellen in één centraal beheersysteem ondergebracht. Dit geheel van technieken vormen een woning met al haar apparaten en (sub)systemen om tot een intelligent, zelf “denkend” gebouw dat zichzelf stuurt. Het comfort van de bewoners staat daarbij centraal. Zo kan het huis zonder tussenkomst van de bewoners voelen en zien en bepaalde handelingen bijsturen of van u overnemen. Door zijn soepelheid belet domotica de ‘gewone’, conventionele bediening van alle (huishoud)toestellen via de klassieke aan/uit toetsen niet.

Domotica
Links de klassieke zekeringskast, rechts de kast met de domotica
⊗ Realistische visie

De toepassingsmogelijkheden van domotica zijn in de pioniersjaren overdreven. Niet in het minst door de producenten zelf die als paddestoelen uit de grond schoten. Bij die leveranciers is intussen al lang het koren van het kaf gescheiden. Fantasieën waarbij je op weg van het werk naar huis via je GSM de jacuzzi laat vollopen en ook nog een gerecht in de oven opwarmt zijn realiseerbaar. Gelukkig heeft deze mythe intussen plaats gemaakt voor een minder spectaculair maar meer realistisch beeld. Bij het slapengaan wordt met één druk op een toets de verlichting uitgeschakeld, de rolluiken sluiten zich automatisch, risicovolle stopcontacten in de keuken worden spanningsloos gezet, de verwarming gaat op nachtstand en het alarm wordt geactiveerd.

Domotica evolueert steeds meer van een exclusieve gadget tot een normaal betaalbaar onderdeel in de basisinstallatie van een woning. We zetten de toepassingsgebieden even op een rijtje:

⊗ Wooncomfort

Doordachte domotica blijft discreet op de achtergrond als een volleerde butler. Het is er om efficiënt comfort toe te voegen aan alle facetten van het dagelijkse wonen en niet om vrienden en kennissen te verbazen met speciale effecten. Hiervoor neem je beter met een echte butler. De verlichting en de bediening ervan is het eerste aspect dat aan bod komt bij Domotica.

De verlichting kan bij het betreden van een bepaalde ruimte automatisch aangestoken of gedoofd worden bij het verlaten ervan. Meerdere lichtpunten kunnen via één schakelaar worden bediend. De bediening kan individueel of in zones met verschillende lichtregeling en lichtsferen geprogrammeerd worden. Ook de buitenverlichting kan mee gestuurd worden via het systeem.

Voor een goed thermisch comfort kunnen verwarming, airco, ventilatie, rolluiken,… naargelang de weersomstandigheden optimaal op elkaar afgestemd worden. Dit met inbegrip van verwarming en klimaatregeling per zone of per kamer.

De controle over audio en video op de volledige beeld- en klankdistributie binnen de woning behoort eveneens tot de mogelijkheden. Vanuit een centrale plaats kan muziek en video verdeeld worden over de woning en toch kan men in elk woonvertrek een verschillend muziekkanaal met een afzonderlijk ingesteld volume opgeroepen worden zonder dat er een muziekinstallatie aanwezig is. Zo kan u in verschillende zonden een andere muzikale sfeer scheppen.

Ook andere elementen uit ons wooncomfort zoals: gordijnen, zonnetenten, enz…tot de… zwembadsturing toe laten zich even gemakkelijk programmeren binnen een domotica installatie.

⊗ Energiebeheer

Domotica zorgt voor een goed energiebeheer. Door de bewaking van het verbruik en de beveiliging tegen extreem piekverbruik doet het onze energiekosten zakken. Het systeem kan de verschillende toestellen immers op het goedkoopste tarief laten werken. Ruimten kunnen alleen verlicht en verwarmd worden als er effectief iemand aanwezig is. Energie wordt uitsluitend gebruikt waar en wanneer ze nodig is, en in precies de juiste dosering.

⊗ Veiligheid

Een van de redenen waarom Domotica aan belang wint is de beveiligingsfunctie.

Voor een wagen is centrale vergrendeling vanzelfsprekend, maar de deuren van onze woning blijven we één voor één afsluiten. Met domotica is zoiets nochtans heel eenvoudig om na het ingeven van het juiste automatiseringsscenario met één druk op de knop alle deuren te vergrendelen en de rolluiken neer te laten. Of beter nog u kan zich laten waarschuwen voor nog geopende ramen.

Diverse technische alarmen laten zich integreren in domotica. bijvoorbeeld de detectie en maatregelen in geval van CO2, gas- of waterlek. Er kan ook een koppeling gemaakt worden met de branddetectie en het inbraakalarm. Naast het stil alarm aan de meldingskamer is het mogelijk om bij brand de “alles uit” functie van het domotica systeem mee te activeren, of indien er een inbraak wordt gedetecteerd is het mogelijk om onmiddellijk een hele reeks lichten aan te laten springen.

Met de paniektoets die bijna in alle systemen standaard voorzien is kan u in één druk alle lichten in en rond de woning aanschakelen als u (’s nachts) iets verdacht waarneemt . Desgewenst kan een sirene aan het loeien gaan of een automatische oproep gelanceerd worden naar enkele voorgeprogrammeerde telefoonnummers, waaronder de meldkamer of de hulpdiensten.

Tijdens uw vakantie start de aanwezigheidssimulatie. Op onregelmatige tijdstippen gaat her en der de verlichting aan en gaan de rolluiken omhoog/omlaag alsof er iemand in huis aanwezig is.

Verder behoren de detectie van onregelmatigheden, toegangscontrole met videofoon, aanwezigheidssimulatie, statusrapporten tot de mogelijkheden.

⊗ Eenvoudige bediening

Voor de bediening kan men bij domotica naar keuze gebruik maken van (combinaties) van conventionele schakelaars, keypads, afstandsbediening en aanraakbeeldschermen. Ook uw PDA of GSM kunnen als bedieningssleutel gebruikt worden als deze over een kleurenscherm beschikken. Op bedieningssleutels met een aangepast beeldscherm kunnen beelden van bewakingscamera’s opgeroepen worden. Zo kan u personen die aanbellen in beeld krijgen nog voor u opendoet.

⊗ Automatisering

Wij helpen u ook bij de automatisering van garagepoorten, deuren, hekken, slagbomen, rolluiken, verlichting, etc… Wij hebben een compleet gamma zenderontvangers, motorsturingen, codeklavieren, sleutelcontacten, fotocellen …

⊗ Maatwerk

Domotica is gepersonaliseerd wooncomfort. De concrete invulling van wat en hoe men wil automatiseren verschilt voor iedere woning. Wat voor het ene gezin als nuttig wordt ervaren is voor anderen mogelijk zelfs hinderend. Goede domotica beperkt zich dan ook niet tot het technisch correct installeren en verbinden van toestellen. Het programmeren van hun logische samenhang in functie van de leefgewoontes van de bewoners vormt een belangrijke meerwaarde. Elk goed systeem is voldoende flexibel voor uitbreiding en herprogrammering in functie van wijzigende behoeften en om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften. Bij goede domotica kan de klant vrij alle toestellen kiezen (zonder beperkingen van merk of type) en de programmering van de werking bepalen.

 ⊗ Prijs

We winden er geen doekjes om. Domotica is duurder dan een gewone basisinstallatie. Maar hoeveel duurder? Je kan het immers beperken tot een aantal essentiële functies. Bovendien benutten we van alle elektrisch bediende toestellen en systemen die reeds in onze woningen benutten we vaak slechts een fractie van de mogelijkheden. Als je al die reeds aanwezige technieken aanvult met de nodige informatie- en communicatiemiddelen, en ze in één beheersysteem integreert, dan heb je al domotica. Goede domotica laat zich later uitbreiden zodat u investeringen over de tijd kan spreiden. Door het rationeel gebruik van energie betalen deze investeringen zich in de tijd terug. Ook voor u ligt een domotica systeem binnen handbereik.

⊗ E.R.P. help u graag de juiste keuze maken

Er zijn verschillende systemen op de markt met elk hun specifieke mogelijkheden en prijskaartje. Op onze infopagina vindt u links om door te klikken naar de infopagina’s van de verschillende leveranciers. ERP werkt alleen met betrouwbare systemen en is niet gebonden aan een bepaald merk. Indien je nog vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.

Top