Brand- en rookdetectie

Brand- en rookdetectie worden steeds belangrijkere onderdelen in het veilig maken van uw woning of bedrijfsgebouw. Rook is de belangrijkste doodsoorzaak bij brand. Onderzoeken tonen aan dat het aantal slachtoffers bij brand gehalveerd kan worden door toepassing van rookmelders.

Het Vlaams Decreet van 8 mei 2009 vermeldt dat alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundig vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet, moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde rookmelders. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden dient te worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden.
Verder kan de brandweer rookmelders in bepaalde gevallen verplichten (bv. openbare gebouwen, zorginstellingen, enz.). In de andere gevallen is het niet verplicht om rookmelders te plaatsen maar wordt het ten zeerste aangeraden!

  • Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke verdieping van je woning te voorzien van minstens één rookmelder. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk om te investeren in voldoende rookmelders.

Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

  • Rookmelders in huurwoningen – nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2013

Op 1 januari 2013 treedt het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking. Ook het bijhorende uitvoeringsbesluit van 6 juli 2012 wordt dan van kracht.
Dat brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.

Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien.

Voor verhuurders van sociale huurwoningen komt de gefaseerde invoering hierop neer:

 Ouderdom sociale huurwoning  Vanaf wanneer geldt de rookmelders verplichting?
Gebouwd vóór 1950  1/01/2014
Gebouwd tussen 1950 en 1969  1/01/2015
Gebouwd tussen 1970 en 1979  1/01/2016
Gebouwd vanaf 1980  1/01/2017

Voor verhuurders van private huurwoningen komt de gefaseerde invoering hierop neer:

 Ouderdom private huurwoning  Vanaf wanneer geldt de rookmelders verplichting?
Gebouwd vóór 1945  1/01/2016
Gebouwd vanaf 1945  1/01/2017
⊗ Betrouwbaar en …esthetisch

Brand- en rookdetectieBedrijfszekerheid is de belangrijkste eigenschap van een rookmelder. Hiervoor gelden strenge normen. De laatste jaren zijn deze producten niet alleen technisch fel geëvolueerd maar laten ze  zich met hun extreem vlak en mooi design ook discreet en op esthetisch verantwoorde wijze in een woning integreren.

⊗ Basis beveilig begint in de keuken

Omdat de meeste woningbranden in de keuken ontstaan, wordt deze best altijd uitgerust met een rookdetector. De plaatsing van een eenvoudige rookdetector met als basiskenmerken: een net onafhankelijke werking, een testknop, een akoestische indicatie bij slechte werking of batterijwissel en een luid pulserend waarschuwingssignaal bij rookontwikkeling hoeft niet duur te zijn en is eenvoudig en snel realiseerbaar.

⊗ Totale bescherming

Voor een integrale bescherming ,die ook de minder risicovolle zones van de woning integreert, is één rookmelder onvoldoende. Rookmelders met een geïntegreerde netwerkklem kunnen over het ganse gebouw in een netwerkverbinding gekoppeld worden. Rookmelders voorzien van een zender/ontvanger kunnen achteraf toegevoegd worden en in draadloos netwerk met elkaar worden verbonden. Via een relaismodule (met potentiaalvrij wisselcontact) kunnen rookmelders met externe alarmgevers worden verbonden of met een gebouwenbeheersysteem worden gecombineerd worden.

⊗ Harmonieuze integratie in uw domotica

Brand- en rookdetectie is zeker een onderdeel van een modern domotica systeem en kan ernstige problemen vermijden. Bij brand weerklinkt een geluidssignaal van de binnensirene. Bovendien wordt het licht overal aangestoken (indien het buiten donker is) en worden de stopcontacten in de keuken spanningsloos gezet

E.R.P. helpt u graag bij het plaatsen (en integreren) van een brand- en rookdetectie. Wij bekijken samen met u uw specifieke noden en zoeken samen met u naar een veilige en economisch oplossing.

⊗ Gespecialiseerde diensten

Al naargelang de noden van uw project kan u de voornoemde basisbeveiliging uitbreiden met gespecialiseerde producten zoals: blusapparaten, muur haspels, noodverlichting, pictogrammen, evacuatieplans, evacuatieladders, metalen en polyester kasten, vlam dovende papierbakken enz…,  De installatie, keuring en onderhoud van deze producten voor algemene brandveiligheid komt toe aan speciaal gekwalificeerd personeel.  Desgewenst brengen wij u in verbinding met gespecialiseerde dienst.

Top