Bliksembeveiliging

BliksembeveiligingAls op een snikhete dag een grijze wolkenmassa komt opzetten en de wind plots hevig opsteekt is er onweer op komst. De eerste blikseminslagen lichten uit de verte op, terwijl de donderslagen nog ver achterna rollen. Bliksem is een elektrische ontlading in de atmosfeer die gepaard gaat met donder en is gevaarlijk. Het is dan ook raadzaam om bescherming te zoeken, zeker wanneer het onweer dichtbij is en de tijd tussen bliksem en donder minder dan 10 seconden bedraagt. Het (bliksem)licht verplaatst zich met een snelheid van 300 000km/s en is veel sneller waarneembaar dan het (donder)geluid dat slechts 330 meter per seconde aflegt. Elke seconde verschil tussen een bliksemflits en de bijhorende donderslag betekent dat de inslag op 333 meter afstand plaatsvond. Dus 9 seconden verschil betekenen dat het onweer nog op een afstand van 3 kilometer zit.

⊗ Jezelf beschermen tegen bliksem?

In volle natuur loop je voornamelijk gevaar wanneer je zelf het hoogste punt in de omgeving vormt en op plaatsen waar de ondergrond inslaande bliksemstromen vlug in alle richtingen over de omliggende ondergrond kunnen verspreiden. Elektriciteitspalen, antennes, alleenstaande bomen in een open veld en bosranden zijn te mijden. In het bos zelf is het veiliger maar blijf op veilige afstand van de bomen.

Deze houding kan je leven redden!
Ga ineengedoken gehurkt zitten met de voeten zo dicht mogelijk bij elkaar en sla je armen om je benen, hurk indien mogelijk in een greppel. Blijf veilig op een afstand van enkele meters van metalen voorwerpen zoals regenscherm, fiets, antenne…

De kooi van Faraday
Een volledig metalen auto (geen cabrio of auto uit kunststof), een bus, een vliegtuig of een woonwagen (met metalen kader) vormen een kooi van Faraday en beschermen de inzittenden doeltreffend tegen de bliksem.

⊗ Je woning beschermen tegen bliksem

Niet zozeer directe blikseminslag vormt een bedreiging voor de woning. Schade door overspanning aan de elektrische installatie en gevoelige toestellen zoals Televisie, Radio, fax, telefoon en informatica-apparatuur komen veel vaker voor. De schade aan een toestel kan je objectief becijferen, maar hoe becijfer je het verlies aan data en gegeven ten gevolge van elektromagnetische invloeden. Met een voldoende bliksembeveiliging kan je bij onweer zorgeloos TV kijken en internetten.

Externe beveiliging tegen de bliksem.
De externe bliksembeveiliging beschermt uw woning tegen een directe blikseminslag. Zij geleidt de bliksemstroom op een veilige manier naar aarde en minimaliseert het risico op brand.

De (interne) beveiliging tegen overspanningen.
Bij bliksem kunnen tot meer dan een kilometer van het inslagpunt kunnen overspanningen optreden en schade aanrichten in de elektrische installatie. Overspanningsbeveiliging wordt geplaatst in het elektrische verdeelbord om het binnendringen van bliksem(deel)stromen in de te beveiligen installaties te vermijden.

De (fijn)beveiliging van elektrische apparatuur.
Deze laatste schakel in de beveiligingsketting beschermt uw elektrische apparatuur tegen overspanningen, maar is slechts zinvol als er een externe beveiliging tegen blikseminslag en een interne beveiliging tegen overspanning aanwezig zijn. Ze kan enkel de restenergie afleiden. Deze beveiliging functioneert ook voor overspanningen die in uw woning zelf optreden (door inductie, schakelhandelingen,…).

⊗ beveiliging door energietechniek

Om overspanningen, ook bij directe blikseminslag met succes te beheersen, is een selectieve bliksem- en overspanningbeveiliging noodzakelijk. De afleiders worden als volgt ingedeeld:

Bliksemstroomafleiders worden geplaatst aan de ingang van het gebouw (bijv. achter de huisaansluiting, het hoofd verdeelbord of de teller) geïnstalleerd en beveiligen laagspanningsverbruikersinstallaties tegen overspanningen ook bij directe blikseminslag.

Overspanningsafleiders worden in de secundaire verdeelborden of schakelkasten geïnstalleerd ter beveiliging tegen overspanningen door verwijderde blikseminslag en spanningspieken uit het elektrisch distributienet. Op de eindtoestellen beveiligingen ze tegen overblijvende bliksemenergie en tegen overspanningen door interne schakelhandelingen.

Combi-afleiders verenigen de eigenschappen van een bliksemstroomafleider en een overspanningsafleider in één toestel. Geplaatst aan de ingang van het gebouw (bijv. achter de huisaansluiting, het hoofdverdeelbord of de teller) beveiligen ze tegen overspanningen door directe en nabije blikseminslag evenals tegen spanningspieken uit het elektrisch distributienet

De gebruikte afleiders moeten onderling energetisch gecoördineerd zijn. Het beveiligingsniveau van de afleiders moet op de isolatievastheid van de installatie/eindtoestellen afgestemd zijn.

E.R.P. bekijkt samen met u hoe woning, apparatuur en datagegevens kan beschermen.

Top